Mini Paris x Spur (ASDR)

DOB: 09/10/2020               Ready: 11/05/2020

"Daisy" Mini BBF
Mini Aussie Puppy, Miniature Australian Shepherd, Black Tri Aussie Puppy,
"Minnie" Mini BMF
Mini aussie puppy, blue merle australian shepherd, blue merle puppy for sale, miniature australian shepherd,
"Mickey" Mini BTM
Mini Aussie Black Tri Puppy for sale, Mini Aussie, Miniature Australian Shepherd
Subscribe to Our Newsletter
  • Black Facebook Icon
  • Black Instagram Icon
  • NextDayPets